Artistiek pedagogisch project

 

Individuele ontwikkeling in de Muzische Kunsten door spel en spelplezier

 

Inleiding

 

In 1969 werd de destijds nog tweetalige muziekschool te Sint-Agatha-Berchem gesplitst in een Nederlandstalige en een Franstalige instelling en promoveerden beiden tot een academie.

Sinds 1971 bestaat de Nederlandstalige gemeentelijke Academie uit drie afdelingen, namelijk de hoofdvestiging en het secretariaat te Sint-Agatha-Berchem en twee filialen, gevestigd te Zellik en te Groot-Bijgaarden.

De gemeentelijke Academie ressorteert onder de bevoegdheid van het DKO (Deeltijds KunstOnderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap.

De Academie biedt woord en muziek aan en richt zich zowel tot de toekomstige professionelen (voorbereiding op het hoger kunstonderwijs) als tot de goede amateurs. Ze beoogt daarenboven een algemene culturele verrijking.

In de muziekafdeling is er naast klassiek ook aandacht voor jazz, lichte muziek, folk, wereld- en volksmuziek. Naast het individueel aspect van het verstrekte onderwijs gaat er ook veel aandacht naar samenspel, koor, orkesten en ensembles. Dit aspect vinden we eveneens terug in de woordafdeling (zowel individueel als groepsgericht). In beide afdelingen wordt ruimte voorzien voor improvisatie en experiment.

 

Filosofie van de Academie

 

Als instelling voor Deeltijds Kunstonderwijs wil de gemeentelijke Academie van Sint-Agatha-Berchem zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen een aangepaste en deskundige opleiding geven in de muzische Kunsten en bijdragen aan een cultureel rijke en kunstzinnige samenleving.

De academie staat open voor iedereen die muziek en woordkunst wil ontdekken, begrijpen, waarderen en beoefenen. Elke leerling wordt ertoe aangezet zijn of haar eigen preprofessionele óf amateuristische doelstellingen te realiseren. Dat gebeurt door een individuele begeleiding en door het opzoeken en stimuleren van gediversifieerde werkvormen, samenspel, podiumervaring en experiment.

De academie houdt de vinger aan de pols en gaat actief op zoek naar de nieuwste evoluties in de omgang met muziek en woord binnen het onderwijs, de kunsten en de amateurkunsten.

In al haar activiteiten wordt de Academie bijgestaan en ondersteund door de Vriendenbond. De Academie wil haar goede relaties met de Vriendenbond blijven honoreren en ontwikkelen.

De Academie bekleedt een centrale positie in een bloeiende lokaal netwerk en staat open voor samenwerkingsverbanden met partners in de omgeving. Vanuit deze optiek wordt actief meegedacht en meegewerkt aan het lokaal cultuurbeleid.

De Academie wil een aangename werkomgeving bieden aan al haar medewerkers en wil er zorg voor dragen dat de medewerkers gemotiveerd en geëngageerd de doelstellingen helpen realiseren. Ze verwacht van haar medewerkers creativiteit en initiatief.

De Academie zal, gezien de evolutie van de laatste jaren (grotere kwantiteit, kwaliteit en differentiatie), het management moeten verbreden en een oplossing moeten zoeken voor haar tekort aan degelijke en aangepaste infrastructuur.

 

Fenomenale groei

 

Leerlingen (studenten) kunnen inschrijven vanaf 6 jaar.

Het aantal leerlingen steeg geleidelijk van 85 in 1968, tot ruim 950 nu en vormt aldus de grootste academie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Opvallend is de zeer grote stijging van het aantal volwassenen (bijna 30%).

Het personeel bestaat uit een directeur, 5 personen op het secretariaat (waaronder 3 voor het secretariaat zelf en 2 voor toezicht in beide filialen) en 62 leerkrachten/begeleiders, de meesten evenwel deeltijds. Ruim 640 leraarsuren (gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap) worden ingezet.

Het succes van de Academie uit zich onder meer in de realisatie van de kinderopera ‘De Nacht’ in 2008, met 300 kinderen in het Kaaitheater; het winnen van een concerttournee in Tsjechië in 2001, in het kader van de Europese Cultuursteden; het winnen van een trofee, uitgereikt door de VGC, betreffende het stimuleren van de amateurkunsten.

© K. Merckx 2009