De gemeentelijke academie voor muziek en woord van Sint-Agatha-Berchem is een officiële instelling voor deeltijds kunstonderwijs. De inrichtende macht is het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem. De gemeentelijke academie voor muziek en woord van Sint-Agatha-Berchem wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en voor bepaalde projecten door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De gemeentelijke academie van Sint-Agatha-Berchem wil zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen een aangepaste en deskundige opleiding geven in de muziek of woordkunst en bijdragen aan een cultureel rijke en kunstzinnige samenleving. De academie staat open voor iedereen vanaf 6 jaar die muziek en woordkunst wil ontdekken, begrijpen, waarderen en beoefenen. Elke leerling wordt ertoe aangezet zijn eigen amateuristische óf preprofessionele doelstellingen te realiseren. Dat gebeurt door een individuele begeleiding en door het zoeken naar en stimuleren van gediversifieerde werkvormen, samenspel, podiumervaring en experiment. Met een breed aanbod spelen we in op de diverse leervraag bij onze leerlingen.

Elk artistiek leerproces vereist regelmatige aanwezigheid en inzet, dit verwachten wij dan ook van al onze leerlingen.

De academie wil een aangename omgeving bieden aan al haar medewerkers en leerlingen en er zorg voor dragen dat ze gemotiveerd en geëngageerd de doelstellingen realiseren. Een goede sfeer en veel spelplezier bieden volgens ons de beste kansen op successen.

Naast individuele studie/training hechten wij veel belang aan het spelen (muziek/theater) in groep. Ook het sociale aspect kan de leerlingen stimuleren en de resultaten verbeteren.

De academie wil haar leerlingen aanmoedigen om hun artistieke mogelijkheden te (durven te) tonen aan anderen. Ze gaat op zoek naar interessante en aangename podiumervaringen op maat van de leerling.

De academie kiest ervoor te werken vanuit een brede basis naar meer specialisatie en niet andersom. We vertrekken liever vanuit de raakvlakken tussen verschillende kunstdisciplines en stijlen dan vanuit de verschillen. We stimuleren onze leerlingen om verschillende disciplines en stijlen uit te testen en te combineren.

De academie is een brede school die voeling houdt met haar directe omgeving en de bredere samenleving:

In al haar activiteiten wordt de academie bijgestaan en ondersteund door de vriendenbond. De academie wil haar goede relaties met de vriendenbond blijven honoreren en verder ontwikkelen.
De academie bekleedt een centrale positie in een bloeiend lokaal netwerk en staat open voor samenwerkingsverbanden met partners in de omgeving. Vanuit deze optiek wordt actief meegedacht en meegewerkt aan het lokaal cultuurbeleid. Deze samenwerking beperkt zich niet tot Nederlandstalige partners. Onder de vlag “symbiose” komen geregeld samenwerkingen met de Franstalige culturele instellingen van Sint-Agatha-Berchem tot stand.

De academie speelt ook een voortrekkersrol in de samenwerking tussen de academies binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en engageert zich ook in samenwerkingen buiten Brussel.

Academie voor Muziek en Woord

SINT-AGATHA-BERCHEM

Koning Boudewijnplein 3

1082 Sint-Agatha-Berchem

02/465 16 05

academiesab@gmail.com

Openingsuren secretariaat

ma tot vrij van 14 tot 19u

za van 9 tot 13u